Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτοκινητιστικού Ομίλου Πατρών (ΑΟΠ) μετά τις αρχαιρεσίες της 8ης Μαρτίου 2020 και την συγκρότηση σε σώμα την 9η Μαρτίου 2020 είναι η εξής:

Πρόεδρος: Παυλόπουλος Αλέξιος

Αντιπρόεδρος: Γεωργαντάς Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας : Μαρμαράς Νικόλαος

Ταμίας: Αντωνοπούλου Ελένη

Μέλη: Γεωργαντάς Νικόλαος

Λάζαρης Χρήστος

Κωνσταντάτος Γαβριήλ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ