Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

O Πρόεδρος του Α.Ο.Π. και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας προσκαλούν την 20η Ιανουαρίου 2018 ημέρα  ΣΑΒΒΑΤΟ  και ώρα 19.00 στα γραφεία του Ομίλου  ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 37-ΠΑΤΡΑ για την Τακτική Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα :

1.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
2.Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3.Προκήρυξη εκλογών
4.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ