Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών Α.Ο.Π.

O Πρόεδρος του Α.Ο.Π. και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούν τα μέλη του Ομίλου, την 12η Μαρτίου 2017 ημέρα  Κυριακή και ώρα 19.30 στα γραφεία του Ομίλου  ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 37 ΠΑΤΡΑ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ