ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/01/2015 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Ομίλου Ναυμαχ. Έλλης 37-39. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 01/02/2015 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.
Η παρουσία ΟΛΩΝ κρίνεται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας

Α. Παντελής Ι.Μαλουσάρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ