38ο Ράλλυ Αχαιός 21-22 Μαΐου 2016

Ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών μπαίνοντας στον 46ο χρόνο ζωής με τεράστια εμπλοκή στον χώρο του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της χώρας μας, συνεχίζει την παράδοση του Ράλλυ Αχαιός και διοργανώνει την 38η εκδοχή του, στις 21 και 22 Μαΐου 2016, το οποίο προσμετρά στον νεοσύστατο θεσμό του Περιφερειακού Κυπέλου Ράλλυ Πελοποννήσου.
Το Σωματείο μας, λόγω των οικονομικών συγκυριών και του μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι την διεξαγωγή του αγώνα, δεν θα μπορέσει να κάνει κάποια αλλαγή στην διαδρομή του αγώνα. Έτσι, ακολουθώντας την επιτυχημένη συνταγή της προηγούμενης χρονιάς, οι ειδικές διαδρομές θα είναι οι πολύ θεαματικές και τεχνικές, Σελινούντας και Φτέρη.

Δελτίο Τύπου Νο1

Δελτίο Τύπου Νο2

Δελτίο Τύπου Νο3

Δελτίο Τύπου Νο4

Δελτίο Τύπου Νο5

Δελτίο Πληροφοριών

Κανονισμός

Road Book

Δήλωση Συμμετοχής

Συμμετοχές

Χάρτης Αγώνα

Αφίσα Αγώνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ