Επικοινωνία

Διευθυνση: Ναυμαχίας Έλλης 37-39, Πάτρα 26441

Τηλέφωνο – Φάξ: 2610 432737

E-mail: aoprace@gmail.com